НачалоЗа насСчетоводни услугиКредитни консултацииЦениПолезни връзкиКонтакти

Счетоводни услуги

Чрез сключване на договор за счетоводни услуги Вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергията си към управлението на Вашата фирма

Ние ще Ви осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес. И както според философията на Фън Шуй планините са символ на опора и подкрепа, то ние ще бъдем вашият здрав финансов гръб. Доверете се на нашия професионализъм и иновативен подход.

Предлаганите от нас счетоводни услуги са:

 • изготвяне на индивидуален сметкоплан, счетоводна политика и данъчна стратегия;
 • текущо осчетоводяване на входящите и изходящите първични документи и завеждане на счетоводните регистри;
 • ежемесечно изчисляване на финансов резултат;
 • подготовка и регистрация на фирмата по Закона за данък върху добавената стойност;
 • ежемесечно изготвяне и подаване на дневници и справки-декларации по Закона за данък върху добавената стойност;
 • изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари;
 • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците, изготвяне на платежни документи и подаване на данни за осигурените лица в Националния осигурителен институт;
 • изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период;
 • изготвяне на Годишна данъчна декларация;
 • изготвяне на Годишен Финансов Отчет – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и Приложения съгласно счетоводното законодателство;
 • данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС;
 • представителство пред НАП при провеждането на ревизии по ЗКПО, ЗДДС, ЗА, ЗОДФЛ и заверки на трудов стаж;
 • съставяне на отчети, предназначени за ръководството на фирмата.

Контакти

За връзка с нас натиснете тук или заповядайте в нашия офис.